als een vis in het water

Pierre Vandeputte is bij velen gekend als zaakvoerder van het recyclagebedrijf Galloo.
Maar naast zijn taken in het familiebedrijf engageert hij zich om actief ondernemerschap aan te moedigen.